تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدائي
 
منوي اصلي

افتخارات فرهنگی و ورزشی دبستان پسرانه دانایان

 

 

 كادردبستان پسرانه دانایان درسال تحصيلي 94-93

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سید شهرام اسدی

مديريت

17

اقدس شرافت

آموزگار سوم

2

منصور طاهری

مديريت

18

بهاره اسدی

زهرا مولایی

آموزگار چهارم

3

سید علی اولیایی

مديريت

19

معصومه اباذری

آموزگار پنجم

4

نبی اله رفعت نژاد

معاونت اجرايي

20

حسن فرهنگ

آموزگار ششم

5

اسماعیل کاظمی نژاد

معاونت اجرايي

21

اکبر صادقی

آموزگار ششم

6

رحمت اله میرپوریان

معاونت اجرايي

22

فرهاد رحمتی

مربی ورزشي

7

رقیه صدری

معاون فناوری اطلاعات

23

محسن فاطمی

مربی ورزشي

8

وجیهه کافی

معاونت پرورشی

24

مژگان اسحاقی

مربی شطرنج

9

پروین طاهری

آموزگار اول

25

عاطفه اسحاقی

مربی ریاضی

10

بتول مقدس

آموزگار اول

26

مریم جعفرپور

مربي هنر

11

مصطفی مساوات

آموزگار اول

27

مهدیه شجاعی

مربي بهداشت

12

الهام سامع

آموزگار دوم

28

محمود سنجری

مربي هنر

13

پروین یزدانپرست

آموزگار دوم

29

هما طاهری

مربي قرآن

14

رضوان محمدزمانی

آموزگار دوم

30

حسینعلی طحانی

خدمات

15

زهرا سرایی

آموزگار سوم

31

فضل اله جوهری

خدمات

16

بهرام رادپور

آموزگار سوم

32

   

 

آمار بازديد سايت

 

مقالات دبستان پسرانه دانایان

مقالات
مجله بهداشت
مجله ورزشي
مجله خانواده
مجله مذهبي

مرکز تحقیقات دانایان